Frihed lad være vort løsen i Nord!

Fra N.F.S. Grundtvigs ” Rimbrev til nordiske pårørende” citeres:
“Frihed lad være vort løsen i Nord, frihed for Loke såvel som for Thor, frihed for Ordet i verdenen ny,”
Videre:
” Frihed for alt hvad som stammer fra ånd, som ikke ændre men arges ved bånd, virker som skinbundet det værste i løn.”
Derfor:
” Lad os ej strande på særhedens skær, men kun bestride med ord og med ånd, hvad ej kan røres og gribes med hånd!
Bundet kun være det glubende dyr, som i sit svælg vil det ædle begrave!”

På det grundlag har vi i Danmark kunnet opretholde en retspraksis, hvor vi holdt fast i, at så længe frihedens og retfærdighedens fjender kun angriber det vi kært med ord. Så bekæmper vi dem og det de står for med ord. Det er lovligt at agitere for at ændre vore love også grundloven. Lige akkurat så længe det ikke sker ved vold.
End ikke Nazisterne har været forbudt i Danmark, at kommunisterne var det under besættelsen har altid været anset for at være grundlovsstridigt. Selv om både kommunisterne og nazisterne havde demokratiets afskaffelse på programmet.
De der bekæmper friheden med ord, hvad enten det er deres egne ord eller de læser dem op af nye eller gamle kampskrifter, vil ikke ændres men arges ved bånd. Tilsyneladende bundne vil de i det skjulte virke det værste.
Udvikler de sig til glubende dyr må de bindes, men først da.
Det vi står over for i visse moskeer kan vi måske opfatte som uånder, men af ånd er det, og det bestrider vi med ord og med ånd.
Griber nogen til vold må de stoppes med alle de lovlige midler der er retsstatens, men først da.